Om mig/About me

Mit navn er Bettina Martens, jeg er født i 1967 og har altid haft hunde i mit liv. Jeg er gift med Mikael, som desværre lider af svær astmatisk bronchitis, hvorfor denne skønne allergivenlige race kom ind i mit liv. Et møde og en kærlighed til racen, som i den grad ændrede mit liv. I 2011 tog jeg Dansk Kennel Klubs komplette opdrætteruddannelse, og har siden da haft 1-3 kuld årligt. Mine hvalpe er avlet udfra Klubben for små selskabshunde (KSS´s) samt Danske Kennel Klubs (DKK´s) avlsanbefalinger.

At være opdrætter er et stort ansvar. Det er ikke bare at sætte hvalpe til verden - nej, det handler i høj grad om at sætte sunde og racetypiske hvalpe til verden, med det for racen typiske legesyge og kærlige temperament. Derfor bruger jeg kun det allerbedste avlsmateriale. Alle mine hunde er fuldt DNA testet for alle kendte arvelige sygdomme i racen, de øjenlyses 1 x årligt samt har 0/0 i patella (dvs ingen løse knæled). Mine avlshunde har alle været udstillet for mange forskellige dommere, for at sikre at de er så racetypiske som muligt, iht. Coton de Tulear racestandarden. Flere af dem er tilmed Champions i flere forskellige lande. Vores hunde lever sammen med os som elskelige familiemedlemmer, dvs de er hvor vi er.

Mikael og jeg bor delvis i Rågeleje, Nordsjælland samt i Umbrien i Italien. Når vi er i italien driver vi udlejning af 4 selvstændige lejligheder, med særlig målgruppe for folk, der ønsker at have deres hunde med på ferie i Italien - læs mere på www.poggiorosmarino.com.


Vi kan derfor både have kuld medens vi er i Rågeleje, eller når  vi er i Italien - vigtigst er dog, at det er den samme grundlæggende socialisering og kærlighed mine hvalpe vokser op med, så de er karakterfaste og robuste til at møde deres nye familier. Hos mig har alle mine hvalpekøbere livslang hotline, jeg sikrer mig at nye hvalpekøbere er fuldt klædt på til opgaven og glæden der venter dem når hvalpen flytter ind - herunder grundig vejledning i pelspleje. Kontakt mig gerne for at høre om mine kommende hvalpeplaner.
   
My name is Bettina Martens and I have been a Coton de Tulear breeder since 2011
Dogs have always been a great part of my life and when I married Mikael, whom unfortunately suffer from severe asthmatic bronchitis, I came across this beautiful hypoallergenic breed, the Coton de Tulear. Getting to know and loving this breed has truly changed my life.

In 2011 I took the Danish Kennel Club's complete breeder education and since then I have had 1-3 litters of puppies every year. My puppies are bred based on the “Danish Toy Dog Association's (KSS) and the Danish Kennel Club’s (DKK) breeding recommendations.

It's not just bringing puppies into the world - no, it’s very much about bringing healthy and breed standard puppies into the world, making sure they have their playful and affectionate temperament which is typical for this particular breed.
In my opinion all breeders have a huge responsibility in only using the very best breeding material and I feel obliged to do so myself.

All my dogs are fully DNA tested for all known genetic disorders for the breed additionally they have their eyes examined annually and they have all PL-0 meaning no loose knee joints.

My breeding dogs have all been exhibited for many different judges, to ensure that they have the typical characteristics and standards according to the Coton de Tulear breed standard. Several of them are even Champions in many different countries. In the daily life our dogs live with us as beloved family members, in other words - they are where we are.

Mikael and I partly live in Raageleje, a small coastal summer place located in the Northern part of Zealand in Denmark and partly in Umbria, Italy. When we are in Italy, we operate a rental of 4 independent apartments, especially for people who want to bring their dogs along on holiday in Italy - read more at www.poggiorosmarino.com

Due to the fact that we have two homes we sometimes will have litters while we are in Raageleje and sometimes while we are in Italy - most important of all though is that my puppies grow up with the same basic socialization and love, so that they are gritty and robust when meeting their new families. All my puppy buyers have a lifelong hotline and I can assure that all my new puppy owners will be fully prepared for the task and the joy that awaits them when the puppy moves in - including thorough instructions about grooming.

Please do not hesitate to contact me to inquire about my future puppy plans.

Umbrien i Italien

Rågeleje, Nordsjælland
 
COTON CPH Kennel by MARTENS. DENMARK COPENHAGEN  | Tlf.: +45 22424002 | bettinamartens@hotmail.com